RpgvvtYAQeqAIs1knERU_vegetables (1024x679)Na dnešní den 16. 10. připadá Světový den výživy pořádaný Organizací OSN pro výživu a zemědělství. Letošní téma „Rodinné farmy“ má za úkol zviditelnit práci drobných zemědělců, kteří se významnou měrou podílí na celkové světové zemědělské produkci.

V dnešní době si již spousta lidí uvědomuje, že původ jednotlivých potravin hraje významnou roli v tom, jak ovlivňují naše zdraví. Při výběru kvalitních potravin bychom měli dbát nejen na to, odkud pocházejí, ale také na jejich složení. Vedle přiměřeného energetického příjmu je důležitý vyvážený poměr obsažených živin.

Více informací o stravování a správné volbě potravin se můžete dozvědět od našich poradců.

Sókratés: „Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.“