Otázky a odpovědi

Odhalujeme možné příčiny nejrůznějších zdravotních potíží, ať už jsou původu psychického či fyzického. Následně doporučujeme vhodný postup v úpravě životosprávy a navrhujeme vhodnou terapii. Velký důraz klademe také na prevenci a zdravý životní styl. Nenahrazujeme lékařskou péči, ale s lékaři úzce spolupracujeme.

Ano. Součástí každé první konzultace u nás je podrobná zdravotní a výživová anamnéza, musíme znát váš zdravotní stav i případnou medikaci. Teprve na základě těchto údajů je doporučován další postup a individuální terapie. Následně může dojít k podpoření imunity a urychlení ústupu problému. Jakékoliv změny či vysazování předepsané medikace ovšem vždy konzultujte se svým ošetřujícím lékařem.

Doba očisty organismu je velice individuální záležitostí, která závisí na současném stavu organismu, zdravotním stavu, věku, předchozím životním stylu apod. Komplexní detoxikace je obecně vždy dlouhodobou záležitostí. Zlepšení stávajících zdravotních potíží přichází zpravidla velmi brzy po zahájení očisty.

Naším cílem není jen popis stávajícího stavu a doporučení jakési „diety“. Na základě nadstandardní diagnostiky jsme schopni zjistit příčinu vašich dřívějších neúspěchů a vytvořit individuální výživový i detoxikační plán, který maximálně respektuje vaše potřeby. V průběhu celého procesu je vám k dispozici pomoc a podpora zkušeného nutričního specialisty i psychoterapeuta.

Detoxikační krizí označujeme stav organismu po zahájení cílené očisty. Může se projevovat přechodnými příznaky:  bolesti hlavy, zažívací potíže (jednorázový očistný průjem), únava, bolesti kloubů nebo svalů apod. Není to stav, který by se rozvinul do nemoci. Je nutné chápat, že těmito symptomy se tělo očišťuje a zbavuje toxinů i jiných odpadních látek. Restartuje své přirozené samoléčebné mechanismy. K tomu bychom mu měli dopřát odpočinek, dostatek spánku, vody a kvalitní stravu.

Samo nachlazení (zahlenění) je formou léčení a tělo se tak zbavuje nečistot. Dokážeme však poradit, jak se s nachlazením vypořádat co nejrychleji a hlavně, jak mu předcházet.