Tereza Kramulová

 • RMT – terapeutka klinických masáží
 • Rehabilitační masáže
 • Myofasciální uvolnění, technika Muscle Energy

Absolventka studia na West Coast College of Massage Therapy v Kanadě. Získala diplom z terapeutických masáží v programu RMT (Registred Massage Therapist), který je akreditován ministerstvem zdravotnictví v Britské Kolumbii.

Zkušenosti získala zejména v Kanadě jak při praxi na studentské klinice, tak na externích pracovištích. Zde se věnovala terapeutickým masážím, které obsahují posouzení zdravotního stavu, provedení funkčních a ortopedických testů, terapeutickou masáž, posouzení stavu po masáži a doporučení terapeutického cvičení a další domácí péče. Externí praxi vykonávala například v nemocnici na jednotce intenzivní péče, v popáleninovém centru, v rehabilitačním centru pro pacienty s akutním poraněním míchy a sekundárním poraněním mozku, a také mezi mladými vrcholovými sportovci. Pozitivní efekt terapeutických masáží také zaznamenala u pacientů s roztroušenou sklerózou, klientů s úrazy po autonehodách a jiných úrazech, u těhotných žen a žen po porodu.

Tereza přistupuje ke každému klientovi individuálně a s respektem. Pro dosažení maximálního terapeutického efektu vybírá z široké palety masáží různých technik a směrů, s nimiž má odborné zkušenosti.

Mezi tyto techniky patří:

 • Myofasciální a fasciální uvolnění
 • Trigger point terapie
 • Švédská masáž
 • Mobilizace kloubů
 • Technika Muscle energy
 • Uvolnění úponů a spojů mezi svalem a šlachou (MTAR)
 • Uvolnění Golgiho šlachových tělísek
 • Proprioceptivní neuromuskulární facilitace
 • Pin & Stretch
 • Frikce kolmé na svalová vlákna (XFF)
 • Terapeutické cvičení
 • Hydroterapie
 • Polohové uvolnění
 • Facilitační a inhibiční techniky podle Margaret Rood
 • Techniky lymfatické drenáže
 • Reflexologie
 • Čínská tlaková masáž

Více informací o Tereze, klinické terapeutické masáži a technikách, které využívá, najdete na www.clinicalmassage.eu

Terapie probíhají na adrese: Národní 11, Praha 1 (1. patro)

Ceník maséra  Kontakty  Objednejte se