Eva Růžičková

 • Psycholožka, psychoterapeutka
 • Lektorka a koučka životního stylu

Služby:  individuální psychoterapie, životní koučink, konstituční homeopatie, metoda C.I.C. (kontrolovaná detoxikace dle MUDr. Jonáše)

Ve své praxi uplatňuje komplexní (celostní) přístup ke klientovi – tzn. důležité je, co se děje teď a tady jak na fyzické, psychické i sociální úrovni. …vše souvisí se vším, celek je více než součet jednotlivostí, …změna jedné části ovlivňuje celek…pozitivní změna je cíl…

Vzdělání:

 • 2001, zakončení studia Homeopatické akademie závěrečnou zkouškou.
 • 2005, dokončila univerzitní vzdělání v oboru: Psychologie a Speciální pedagogika na UK, Praha.
 • 2007, obhájila rigorózní práci z psychologie (téma:  Rizikové faktory alkoholismu u žen).
 • 2007, metodika behaviorální terapie obezity u spol. STOB (Stop Obezitě).
 • 2007, absolvovala Psychoterapeutický 5-letý výcvik v Gestalt psychoterapii (IGT).
 • 2011, závěrečná žkouška v Gestalt psychoterapii (IGT), práce na téma Brief Gestalt terapie v léčbě obezity.
 • 2014, absolvovala navazující dvouleté studium klasické homeopatie na Homeopatické akademii.
 • 2015, certifikovaný terapeut metody C.I.C. (řízená a kontrolovaná detoxikace dle MUDr. Jonáše)
 • … průběžné vzdělávání (workshopy, semináře) v oblasti celostní medicíny či psychoterapie.

Praxe v oboru psychoterapie a psychologie:

 • 1999-2004, PLB, (Psychiatrická léčebna Bohnice) dobrovolný terapeut, (chronické oddělení muži, ženy; převážně AT oddělení závislostí ženy).
 • 2005-2006, O.S. Sananim (denní stacionář pro léčbu závislostí), psychoterapeut.
 • 2005-2006, S. Ježek a Čížek (divadelní společnost pro lidi bez přístřeší), psychoterapeut.
 • Od r. 2007, soukromá praxe.
 • Od r. 2008, publikuje a lektoruje kurzy redukce nadváhy u spol. Stob, lektoruje komunikační dovednosti pro zdravotníky.

www.psychologickapece.cz

Terapie probíhají na adrese: Palác YMCA, Na Poříčí 12, Praha 1

Kontakty Objednejte se