Odhalujeme možné příčiny nejrůznějších zdravotních potíží, ať už jsou původu psychického či fyzického. Následně doporučujeme vhodný postup v úpravě životosprávy a navrhujeme vhodnou terapii. Velký důraz klademe také na prevenci a zdravý životní styl. Nenahrazujeme lékařskou péči, ale s lékaři úzce spolupracujeme.