Doba očisty organismu je velice individuální záležitostí, která závisí na současném stavu organismu, zdravotním stavu, věku, předchozím životním stylu apod. Komplexní detoxikace je obecně vždy dlouhodobou záležitostí. Zlepšení stávajících zdravotních potíží přichází zpravidla velmi brzy po zahájení očisty.