Klasická vyšetření u lékaře většinou zjišťují stav jednotlivých částí organismu, popisují stávající symptomy. Cílem holistického vyšetření je vytvoření komplexního (celostního) pohledu na stav organismu a především odhalení příčin zdravotního problému.