Homeopatie je celostní léčebná metoda založená na principu podobnosti, tj. podobné léčí podobné.  Základy homeopatické léčby byly dány německým lékařem Samuelem Hahnemannem (1755-1843).

Správně vybraný homeopatický lék pozitivně ovlivňuje jak tělo, tak i psychiku člověka.  Proto má homeopatie i v psychoterapeutické praxi své uplatnění především tam, kde klient uvízne dlouhodobě v nepříznivém stavu. Může se jednat o depresivní nálady, dlouhodobé úzkosti a nespokojenost, strachy a obavy, pocity vyčerpání, konfliktní vztahy s okolím apod. Individuálně aplikovaná homeopatie (dle pravidel klasické homeopatie) velmi šetrně a přesně navrací tělesnou i psychickou pohodu – tedy zdraví.

Jak fungují homeopatika?imagesNUS32E2U

V r. 2008 získal Nobelovu cenu virolog Luc Montagnier za objev viru HIV v souvislosti s AIDS atd.  Jeho práce mimo jiné dokládají, že roztoky patogenních bakterií a virů vysílají elektromagnetické frekvence a v kontaktu s vodou se tyto frekvence zachovávají i při silném ředění.  Voda má tedy schopnost, za jistých okolností, si pamatovat a nést elektromagnetické frekvence původně ředěné látky.  Objasňuje tak efekt homeopatik.

Pro objednání kontaktujte naši homeopatku Evu Růžičkovou.