Psychoterapeutické sezeni:

Psychoterapie je určená lidem, kteří se potýkají s rozličnými psychickými problémy a potřebují laskavou podporu v jejich překonávání. Témata, kterým se můžete během sezení věnovat mohou být: 

  • partnerské krize
  • potíže ve vztazích,
  • řešení stresových situací
  • překonávání úzkosti a pocitů selhání
  • deprese
  • pocity viny
  • nízké sebevědomí a sebedůvěra
  • problematika sebepojetí a sebehodnocení
  • stará traumata aj.

Tématem se vždy stává vaše aktuální situace a problémy, kterým momentálně čelíte.  Při procesu psychoterapie je nedílnou součástí i vaše okolí a vztahy v něm.  Proto se i vaše vztahy stávají tématem k lepšímu porozumění stávající situaci. Odborník terapeuticky pomáhá nahlédnout možná řešení, zajímá se o vaše prožívání (co cítíte a co si myslíte) a podporuje vás k dalším krokům vedoucím ke změně.  Pozitivní změna je cíl každé psychoterapie.

Není vyjímkou, že v rámci psychoterapie je nutné pořešit i stravovací a pohybové návyky klienta v rámci holistické péče.

Konzultace a psychoterapie online či telefonicky:

Někdy potřebujete pomoc terapeuta a online konzultace je tou nejlepší volbou.  Možná je pro vás snažší komunikace přes video hovor po skypu.  Třeba nemůžete jednoduše opustit domov – jste maminka na mateřské či rodičovské dovolené a nemáte pravidelné hlídání?  Jste momentálně nemocná nebo jinak indisponována?  Žijete mimo ČR nebo daleko od pracoviště terapeuta a fyzicky prostě na terapii nelze docházet?  A možná se vám jen jeví konzultovat svůj problém z pohodlí vašeho obýváku příjemnější…  Tyto a ještě jiné důvody mohou být těmi rozhodujícími pro volbu konzultací přes skype.

Poradenství i psychoterapie prostřednictvím video hovoru po skypu či telefonicky může být efektivní cestou k získání podpory a vedení v řešení vašeho problému.

Pro objednání zde. (ODKAZ NA EVA RŮŽIČKOVÁ).