Játra jsou základním detoxikačním orgánem a v těle plní zhruba 4.000 funkcí. Blokací jater interhepatickými kamínky dochází ke snížené produkci žluče. To má negativní vliv na fungování trávení a vstřebávání živin (vápník, vitamíny A, D, E), na pH organismu, na kvalitu krve a taktéž na hormonální rovnováhu. Oslabená játra vedou mimo jiné k chronické únavě a celkovému chřadnutí.

Očistou jater je míněn odvod všech tuků, starých zásob cholesterolu, žlučových kamenů, zbytků léků a toxického odpadu, který skladují. Játra téměř každého z nás jsou zanesena organickými metabolity. Tyto metabolity nazýváme interhepatickými kamínky, ačkoliv nejsou kalcifikované a jsou tvořeny pouze organickou hmotou – cholesterolem, vápníkem, pigmenty, hlenem, případně obsahují i mrtvé parazity, toxiny a bakterie. Toto složení je důvodem, proč není možné odhalit jejich přítomnost běžnými lékařskými postupy (rentgen, ultrazvuk, CT). Zanesená játra se při vyšetření ultrazvukem jeví jako bílá a jsou označována jako tzv. ztučnělá.

Očistě jater musí předcházet důkladná očista střeva v rámci komplexní očisty organismu.

Nezbavíme-li játra veškerých nečistot, písku a kamínků, neumožníme organismu důkladný odvod dalších toxických látek z těla.

Toxická zátěž jater má, rovněž jako znečištění tlustého střeva, dopad na celkový zdravotní stav. Práce na změně životního stylu v Centru holistické péče přináší našim klientům velkou úlevu a prevenci mnohých chorob.