Biorezonance, nazývaná též systémová informační terapie, je velmi jemnou metodou, která díky speciálním programům, vytvořeným na základě znalostí frekvenčních charakteristik různých fyziologických (harmonických) i patologických(disharmonických) stavů,umožňuje ovlivňovat nejen tělesnou („hrubohmotnou“) část člověka, ale i jeho duševní („jemnohmotnou“) část.

Ze své vlastní bohaté každodenní zkušenosti všichni známe, že naše různé pocity mají vliv na to, jakou máme výslednou náladu. Čeština nám přímo nabízí krásnou významovou souvislost – vnímáme (my sami, ale i naše okolí), jak jsme zrovna „naladěni“. Také se říká, že kdo se necítí dobře,ten má špatnou náladu, neboli je „rozladěný“. Závažný zásah (šok, trauma) nebo dlouhodobé rušivé vlivy (stres, starosti) nás dokáží přímo „rozhodit“.  Představte si, jakoby šlo o určitou frekvenci, kteroumá například hudební stanicev rádiu. „Čisté“ frekvence jsou vnímány jasně, příjemně, ty disharmonické, „nečisté“, jako nepříjemný šum.

Způsobů, jak se opět „srovnat, naladit, vrátit se do svého středu“ je jistě celá řada a používáme je většinou intuitivně (odpočinek, spánek, jakákoliv příjemná aktivita nebo forma relaxace, kontakt s milým člověkem..), ti pokročilejší pak vědomě volí např. meditaci, modlitbu,energetické cvičení.. Někdy však stresorů působí příliš mnoho nebo jsou natolik silné, že se nám nastolenízákladního klidu nedaří, trápíme se, jsme v disharmonii.. A v dnešní době o stresory nouze opravdu není  – ovlivnuje nás spěch, tlak na výkon, média šířící strach, různé vztahové a rodinné peripetie, nebo jsme díky své povaze zčásti i strůjcem svých stresů, zkrátka každý máme svůj vlastní „rozruch“.

Metodou biorezonance lze terapeuticky ovlivňovat pocity stresu a vnitřního napětí, depresivní stavy, nízké sebevědomí, ale i duševní traumata (hluboko uložené blokády) a závislosti  na návykových látkách i na úrovni vztahů (nezdravé emoční vazby k druhým osobám).

Psychická harmonizace osobnosti v praxi:

  • Posiluje harmonické kvality ve vztahu k druhým lidem (u problémů s partnerem, rodiči, kolegy, dětmi)- nejen, že se pak cítíme lépe my sami, ale na základě zákona o rezonanci se díky změně našeho emočního nastavení může změnit i postoj/chování druhého člověka vůči nám
  • Napomáhá k emočnímu odpoutání od minulého či stávajícího problematického vztahu (např. u obtížné adaptace na rozvod/rozchod, úmrtí blízkého člověka, u závislých vztahů rodič-dítě, agresor-oběť…)
  • Usnadňuje proces odpuštění (oslabením negativních emocí vůči dané osobě)
  • Posiluje sebedůvěru, pocit vlastního „já“, podporuje seberealizaci, nastolení vnitřního klidu
  • Pomáhá v procesu hojení duševního traumatu (u osob, které prožily nějakou formu týrání, znásilnění, šikanu, emoční zneužívání…)
  • Přináší úlevu v dlouhodobě napjatých vztazích (např. u problematické komunikace mezi partnery po rozvodu – pomáhá řešit věci konstruktivněji, racionálněji)
  • Pomáhá „ustát“ náročné životní situace, které nelze snadno změnit (přetížení povinnostmi a starostmi –podnikatelé, maminky samoživitelky…)
  • Vhodně doplňuje  individuální psychoterapii (urychluje psychoterapeutický proces)

Délka terapie metodou psychické harmonizace pomocí biorezonance je vždy individuální, někomu postačí pouze jedno sezení, akutní stavy např. mohou vyžadovat terapii 3x týdně, k udržení stabilního efektu pak kontrolní terapie cca 1x měsíčně.

Terapie probíhá v příjemném prostředí, kde je kladen důraz na pocit důvěry a bezpečí, nikdo není nucen hovořit o svém trápení či traumatických zážitcích více než sám chce.