Z anamnézy: Klient poskytuje zprávu od lékaře (rok stará) – zjištění přítomnosti Chlamydia pneumoniae, přeléčení antibiotiky, před 14 dny kontrolní vyšetření – Chlamydia pneumonia stále přítomna. Klient má pocit, že jeho problémy s únavou, bolestmi hlavy a častým onemocněním souvisí s přítomností uvedeného patogenu. Rád by využil možnosti frekvenční terapie plazmovým generátorem k eliminaci tohoto patogenu.

Po léčbě antibiotiky se klient znovu plicní formou chlamidiíe nakazil. Jedná se o kapénkově přenosnou infekci, kterou trpí 80 % populace. Na re-infekci patogenem měl i vliv stav organismu, tedy oslabená imunita.

Vyšetření a výsledky, doporučení:

 • Diagnostika přístrojem F-scan: potvrzená Chlamydia pneumoniae, naměřené mimo jiné i aflatoxiny.
 • Před frekvenční terapií doporučena návštěva Darkfield nutričního specialisty pro zjištění stavu imunity a acidobazické rovnováhy a navržení opatření k zamezení reinfekce.
 • Doporučeno zahrnout do řešení problému i blízké okolí, v tomto případě partnerku.

Darkfield nutriční specialista došel na základě informací o životním stylu klienta, analýzy kapky krve a kontrolního měření pH moči k následujícím závěrům:

 • Překyselení tkání organismu – deficit minerálních látek
 • Nízká hydratace organismu
 • Přítomnost plísní
 • Přítomnost toxických látek

Navrhované řešení:

 • Vyrovnat pH organismu s využitím úpravy jídelníčku a správné suplementace.
 • Podstoupit detoxikaci organismu – odvod toxických látek z organismu, která podpoří mimo jiné i vyrovnání pH.
 • Frekvenční terapii podstoupit až po stabilizaci acidobazické rovnováhy, jelikož patogenním organismům svědčí kyselé prostředí a hrozil by jejich návrat (reinfekce).
 • Před frekvenční terapií pracovat na posílení imunity organismu.

Výsledky po 3 měsících holistické péče:

Po intenzivní tříměsíční detoxikaci se výrazně zlepšil stav acidobazické rovnováhy a posílila se imunita organismu. Odezněly časté bolesti hlavy, zmírnila se únava. Dále bylo nutné pokračovat ve vyvazování toxických látek z těla. Klient byl takto optimálně připraven na frekvenční terapii plazmovým generátorem.

Po frekvenční terapii se cítil dočasně hůře (nateklé uzliny, únava). Pro zvýšení imunity užíval bylinné preparáty a osvědčené colostrum. Příznaky detoxikační krize rychle odezněly. Klient uvádí znatelný nárůst energie zhruba po třech dnech po terapii.

Klient dále pracuje na své životosprávě a pokračuje v komplexní očistě organismu. Do programu se v průběhu zapojila i jeho životní partnerka.